Wetenschappers zijn ook mensen

Wetenschappers zijn ook mensen

COMBI VITAAL | 7 juni 2008
Vele mensen proberen vaak hun gelijk te halen door wetenschappelijkObjectief wetenschappelijk onderzoek - Wetenschappers zijn mensen onderzoek erbij te betrekken. Keiharde cijfers en feiten, dat is wat telt. De meest objectieve en betrouwbare onderzoeksmethode die de mens kent, is de wetenschappelijke methode. Deze methode is namelijk niet gebonden aan cultuur, ras, geslacht, leeftijd, etc. Iedereen kan deze wetenschappelijke onderzoeksmethode gebruiken en dat maakt deze methode een machtig middel om de werkelijkheid te onderzoeken. Vele mensen vergeten dat de wetenschap uiteindelijk bedreven wordt door wetenschappers en dus door mensen; wetenschappers zijn daarom niet wetenschappelijk. Is wetenschappelijk onderzoek objectief?

Wetenschappelijk onderzoek kost geld. Voedingswetenschappers krijgen van de overheid steeds minder subsidie voor de(r)gelijk onderzoek. Daarom wordt veel wetenschappelijk onderzoek gesponsord door de levensmiddelenindustrie. Deze miljardenindustrie zou zichzelf in de vingers snijden wanneer haar producten negatieve resultaten zouden leveren, omdat dan de verkoop daalt. Daarom wordt er vaak gesjoemeld met geld door de levensmiddelenindustrie om producten positief uit de onderzoeken te laten komen. Op deze manier worden producten voorzien van een wetenschappelijke claim en stijgt de verkoop. Positief voor de levensmiddelenindustrie of voor jou, de consument?

Betaalbare ‘significante’ resultaten

Omdat wetenschappelijk onderzoek zoveel geld kost, is het nodig dat er resultaten uit de onderzoeken komen. Anders is het zonde van de grote hoeveelheid geld, tijd en energie die eraan besteed wordt. Om deze reden zie je vaak dat er uit wetenschappelijk onderzoek op de een of andere manier ook maar iets significants uit het onderzoek wordt getrokken. Immers, iets kan pas voor waarheid aangezien worden wanneer het statistisch significant blijkt. Maar waar je hierbij moet opletten, is dat één persoon uit kan maken of iets net wel of net niet statistisch significant bevonden wordt.

En wanneer de resultaten uit bijvoorbeeld een Amerikaans wetenschappelijk onderzoek positief zijn, kun je je het volgende afvragen: Gelden dezelfde positieve effecten voor de inwoners van China, de eskimo’s, de Europeanen en de Hagahai-stam uit Papua Nieuw Guinea? Ieder mens is geëvolueerd volgens zijn omgeving, cultuur, etc. Alleen al de lactose-intolerantie van de Aziaten laat dat zien. Hieruit kun je concluderen dat het lichaam van de mens geen machine is, doordat dezelfde producten niet dezelfde positieve eigenschappen kennen bij voorgenoemde volksstammen.

Kan wetenschappelijk onderzoek helemaal objectief zijn?

Wetenschappelijk onderzoek zou het meest objectief en eerlijk zijn wanneer het uitgevoerd zou worden door onafhankelijke instanties. Maar dan nog blijft het de vraag of de geclaimde positieve eigenschappen dezelfde gewenste effecten op ieder mens kennen.

Geraadpleegde bronnen:

  1. Melchior Meijer, AD Magazine, Vette Leugens, 08-03-2003
  2. Arntz W., Chasse B., Vicente M. What the BLEEP do we (k)now!? – Ontdek de werkelijkheid achter de werkelijkheid. 2006, Kosmos-Z&K Uitgevers BV, Utrecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.