Urine onderzoek

De uitslagen moeten met een (natuur)arts, (natuur)diëtist of therapeut worden besproken.


Nitrostress (NO’s) urinetest

Verkoopprijs (incl. BTW): € 92,95
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Laboratoriumanalyse van citrulline, methylmalonzuur, nitrofenylazijnzuur. Ter bepaling van een verhoogde belasting met reactieve stikstofverbindingen (NO’s) (Nitrostress®).

Nitrosatieve stress is een biochemische ontsporing van stikstofmonoxide. Analoog aan de oxidatieve stress, waarbij een overmaat aan vrije zuurstofradicalen ongewenste oxidatieprocessen bevordert, kan een overmatige vorming van stikstofoxide radicalen (NO•) en zijn agressieve derivaten (bv. peroxynitriet en nitrotyrosine), op alle niveaus van de intra- en extracellulaire stofwisseling ernstige gevolgen hebben.

De moderne Nitrostress® laboratoriumdiagnostiek maakt de biochemische ontsporingen meetbaar en dient als een belangrijk instrument voor de opsporing van nitrosatieve stress bij met name chronische multisysteem ziekten.

De uitslagen dienen als basis voor een individuele Nitrostress®-therapie met micronutriënten.

Indicaties:

 • bij chronische vermoeidheid
 • bij extreme fysieke en psychische uitputting met steeds langere herstelfases
 • bij verminderd concentratievermogen
 • bij verminderd uithoudingsvermogen
 • bij chronische immuuninsufficiëntie met recidiverende therapieresistente infecties
 • bij multisysteem ziekten
 • bij chronische borreliose

Vitamine B12 urinetest

Verkoopprijs (incl. BTW): € 47,95
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Laboratoriumanalyse van methylmalonzuur in de urine. Bij deze test wordt dus ook het creatinine gehalte gemeten. Ter bepaling van de vitamine B12 voorziening.

De verhoogde detectie van methylmalonzuur in de urine vormt een indirecte marker van een vitamine B12-deficiëntie. Het maakt het mogelijk om conclusies te trekken over het metabool beschikbare vitamine B12. Vitamine B12 fungeert als een co-enzym van methylmalonyl-CoA mutase, dat in de citroenzuurcyclus methylmalonyl-CoA katalyseert tot succinyl-CoA. Wanneer deze stofwisselingsroute, bijvoorbeeld ten gevolge van een verminderd aanbod van vitamine B12, verstoord is treedt een verhoogde excretie van methylmalonzuur op.

De bepaling van methylmalonzuur in de urine is te verkiezen boven de bepaling in het serum: het is eenvoudiger en gevoeliger. De diagnostische waarde van de parameters in serum wordt vaak beperkt doordat vitaminen in het serum gebonden zijn aan bindingseiwitten, waardoor de vitamine B12-verzorging op cellulair niveau niet altijd voldoende kan worden bepaald.

Veelvoorkomende oorzaken van een vitamine B12-tekort zijn gastro-intestinale aandoeningen, chronische atrofische gastritis en misbruik van alcohol en/of medicijnen. De gevolgen van het gebrek uiten zich met name in stoornissen in de erytropoëse (megaloblastaire anemie), glossitis, gastritis, obstipatie en in neurodegeneratieve en psychiatrische symptomen (neuropathie, dementie, geheugenstoornissen en psychosen).

Indicatie:

 • bij het vermoeden van een vitamine B12-tekort

Candida urinetest

Verkoopprijs (incl. BTW): € 46,95
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL bij je bestelling!

Laboratoriumanalyse van D-Arabinitol in de urine. Ter bepaling van een overmatige schimmelgroei in de darm.
Het suikeralcohol arabinitol komt voor in de vorm van D- en L-arabinitol. Beide vormen zijn ook, in geringe hoeveelheden, aantoonbaar aanwezig in het serum en de urine van gezonde personen. Omdat alleen D-arabinitol uit Candida spp. zoals Candida albicans, C. tropicalis en C. parapsilosis geproduceerd wordt, dient waarschijnlijk bij een specifieke kolonisatie van gisten in de dunne darm met een toegenomen vorming van NEM-D-arabinitol rekening te worden gehouden.

Als gevolg van de toename van de concentratie van D-arabinitol, is er een verschuiving van de verhouding van D-arabinitol en L-arabinitol in de richting van D-arabinitol. Omdat de concentratie van D-arabinitol in de urine evenredig is met de concentratie in het serum, neemt de concentratie van D-arabinitol bij een schimmelbelasting in sterke mate toe in het serum en de urine.

Indicaties:

 • bij personen met sterke immunosuppressiva
 • bij pasgeborenen

Serotonine urinetest

Verkoopprijs (incl. BTW): € 46,95
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Laboratoriumanalyse van de concentratie van de neurotransmitter serotonine in de urine. Ter beoordeling van een serotoninegebrek.

Serotonine is een biogene amine dat wordt geproduceerd in de menselijke stofwisseling, bloedplaatjes, het maagdarmkanaal en in zenuwcellen. Als boodschapperstof en neurotransmitter coördineert serotonine de stemming, de eetlust, de seksualiteit, de slaap, angst, de temperatuur en de pijnbeleving.

Het gehalte van serotonine in de darmen kan door de voeding worden beïnvloed en het aminozuur tryptofaan ondersteunt de vorming van serotonine in de hersenen via de tussenstap hydroxy-tryptofaan (5-HTP). De cofactoren vitamine B6, biopterine (gevormd vanuit foliumzuur en vitamine B12), magnesium en ijzer verbeteren de synthese van serotonine.

Binnen de moderne laboratoriumdiagnostiek wordt de bepaling van serotonine in de urine gebruikt om een tekort aan serotonine, in relatie met de aanwezige symptomen en andere neurotransmitters en hormonen, te analyseren (zie “Neurostress-profiel”).

Vooral bij depressies en een burn-out syndroom vormt de serotonine-urinetest een belangrijk instrument. De uitkomsten dienen, in geval van een aangetoond serotonine tekort, als basis voor individuele behandeling met serotonine precursors en de cofactoren.

Indicaties:

 • depressies als gevolg van een serotoninegebrek
 • stemmingswisselingen
 • nervositeit
 • in- en doorslaapproblemen
 • gebrek aan eetlust
 • eetstoornissen
 • angst- of paniekaanvallen
 • migraine
 • verhoogde pijngevoeligheid
 • spierpijnen
 • hoge bloeddruk
 • prikkelbare darm

Oxidatieve stress urinetest

Verkoopprijs (incl. BTW): € 47,95
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Laboratoriumanalyse van isoprostanen (8-epi-prostaglandine). Ter bepaling van de belasting met reactieve zuurstofverbindingen (oxidatieve stress).

Isoprostanen ontstaan als producten van de lipide-peroxidatie, als gevolg van een zware reactie tussen vrije radicalen en lipiden. Deze worden met tal van ziekten zoals atherosclerose, auto-immuunziekten, ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer geassocieerd. Isoprostanen geven de mate van oxidatieve schade aan. Bewijs van de toegenomen isoprostanenconcentratie maakt het ook mogelijk een inschatting te maken van de antioxidatieve capaciteit en fungeert tevens als bewijs van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie ter verhoging van de anti oxidatieve capaciteit.

Indicaties:

 • bij diabetici
 • bij personen met hypercholesterolemie
 • bij sporters
 • bij rokers

Zuur-base urinetest (volgens Sander)

Verkoopprijs (incl. BTW): € 65,25
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Laboratorium analyse van de buffercapaciteit van 5 urinemonsters in de loop van de dag. Ter beoordeling van een verstoord evenwicht in de zuur-base huishouding.

Het zuur-base evenwicht zorgt voor een optimaal verloop van de belangrijke fysiologische processen in het menselijk organisme, zoals de ademhaling, de spijsvertering, de excretie, het immuunsysteem en de hormoonhuishouding.

Zure of zuurvormende voeding, fast food, gebrek aan lichaamsbeweging, spijsverteringsstoornissen, competitieve sporten, verhoogde afbraak van eiwitten in de stofwisseling, toxinen uit het milieu, stress en een verstoorde uitscheiding van zuren via de nieren, darmen en de huid verstoren de balans tussen het vrijzetten van zuren en basen in het lichaam en bevorderen het ontstaan van een “latente of chronische acidose”. Een “latente of chronische acidose” is een toestand waarin er sprake is van een afgenomen buffercapaciteit en een beperkt opslagvermogen van zuren in het weefsel (de pH van het bloed blijft constant!).

Het principe van de zuur-base titratie volgens Sander is gebaseerd op de bepaling van de buffercapaciteit door 5 urinemonsters in de loop van de dag. Het principe van de laboratoriumanalyse is een wisselende titratie tussen natronloog en zoutzuur en de aansluitende berekening van de aciditeitcoëfficiënt. De aciditeitcoëfficiënt (AQ) is een maat voor de buffercapaciteit van urine. Uit de vijf aciditeitcoëfficiënten wordt de gemiddelde AQ berekend.

Voor beoordeling van het zuur-base evenwicht wordt primair het profiel van de dagelijkse curve benut, dat idealiter een wisseling van zuur- en basepieken weergeeft. De resultaten van de zuur-base titratie volgens Sander dienen als voorwaarde voor de evaluatie van het zuur-base evenwicht en het uitwerken van een persoonlijk therapieadvies.

Indicaties:

 • gebrek aan vitale stoffen (nutriënten)
 • chronische uitputting, vermoeidheid
 • spierspanning
 • rug- en nekpijn
 • huidziekten
 • broze haren en nagels
 • cellulitis
 • chronische ziekten zoals jicht, reumatoïde artritis en osteoporose
 • diabetes mellitus
 • nierfunctiestoornis
 • tumoren
 • prestatiezwakte bij sporters

Organix-dysbiose urinetest

Verkoopprijs (incl. BTW): € 95,95
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Laboratoriumanalyse van de organische zuren benzoëzuur, hippuurzuur, p-hydroxybenzoëzuur, fenylazijnzuur, p-hydroxyfenylazijnzuur, indican, dihydroxy-fenylpropinzuur, d-arabinitol, citramalic- en wijnsteenzuur.

Spijsverteringsstoornissen als gevolg van een gebrek aan enzymen, co-enzymen, micronutriënten (vooral vitamines), maar ook dunne darm aandoeningen als mede een onevenwichtige voeding leiden meestal tot een onvolledige afbraak van koolhydraten en eiwitten in de darm. De daaruit voortvloeiende wijziging in de pH-waarde bevordert de groei en verspreiding van pathogene micro-organismen in het bovenste deel van de dunne darm. Deze kiemen transformeren op hun beurt het overschot aan metabolieten in giftige afbraakproducten, de organische zuren, die worden uitgescheiden door de nieren.

De Organix ® dysbiose test omvat een analyse van de volgende organische zuren: benzoëzuur; hippuurzuur; p-hydroxybenzoëzuur; phenylazijnzuur; p-hydroxyphenyl azijnzuur; Indican; dihydroxyphenyl propionzuur; d-arabinitol; citroenmalaat; wijnsteenzuur.

Enkele in de urine gedetecteerde bijproducten van de stofwisseling zijn markers voor een intestinale besmetting met een bepaalde ziektekiem.

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie.

Indicaties:

 • maag-darm ziektes (vooral intestinale fructose-intolerantie), SIBO
 • depressies
 • angststoornissen
 • concentratiestoornissen
 • therapie met SSRI’ s
 • slaapstoornissen
 • hormonale stoornissen
 • storingen van de glucosestofwisseling
 • therapie met orale anticonceptiemiddelen
 • stress
 • hypercortisolisme
 • nitrostress
 • neurodegeneratieve ziektes
 • HIV, EBV (Epstein-Barrvirus), AIDS-/ouderdoms gerelateerde dementie

Estronex urinetest

Verkoopprijs (incl. BTW): € 114,95
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Laboratoriumanalyse van de oestrogeenmetabolieten 2-, 4- en 16-Hydroxy-oestron alsook 2- en 4-methoxy-oestron. Ter bepaling van een verhoogd risico op een borstcarcinoom of op andere oestrogeenafhankelijke tumoren. Uit deze parameters worden aanvullend de 2/16- hydroxy-oestrogeenratio alsmede de methyleringsratio berekend.

Metabolieten vanuit de oestrogeenstofwisseling lijken een cruciale rol te spelen bij de ontwikkeling van oestrogeenafhankelijke tumoren, zoals borstkanker. Vooral oestrogeenmetabolieten met sterke oestrogeenachtige effecten zoals 16- hydroxy-oestron vormen een risicofactor. Metabolieten zoals 4-hydroxyoestron worden bij onvoldoende methylering in de fase II detoxificatie in chinonen omgezet en kunnen mutaties veroorzaken in het DNA en dus het risico op kanker verhogen.

Een analyse van alle belangrijke oestrogeenmetabolieten zorgt ten eerste voor een gedetailleerd individueel inzicht in het oestrogeenmetabolisme en dient als basis voor preventieve maatregelen op het gebied van oestrogeenafhankelijke tumoren. Door dieetmaatregelen, zoals de consumptie van indool-3-carbinol houdende groenten, zoals broccoli, kan de verhouding worden verhoogd in de richting van 2-hydroxylatie en het risico op een oestrogeen afhankelijk carcinoom op de lange termijn verminderen.

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie.

Indicaties:

 • bij alle vrouwen boven de 30
 • bij vrouwen met borstkanker in de familie
 • ter algemene preventie

Viscera urinetest

Verkoopprijs (incl. BTW): € 114,95
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Laboratoriumanalyse van 11ß-hydroxy-steroïddehydrogenase index (11ß-HSD-Index). Ter beoordeling van een verhoogd risico op viscerale vetafzetting (androïde vetverdeling =”appeltype”). Hormonen spelen niet alleen een rol bij de opslag van vet, maar zijn ook cruciaal bij de vetverdeling. Teveel cortisol – bijvoorbeeld bij chronische stress – maakt niet alleen dik, maar stimuleert vooral de vorming van het gevaarlijke viscerale (interne) buikvet, waarvan de cellen, dankzij het grote aantal receptoren bijzonder goed in staat zijn om cortisol te binden. Het 11ß-HSD-1 enzym vormt daarbij een sleutel in de cortisolstofwisseling, omdat dit enzym het inactieve cortisol omzet in het metabool actieve cortisol.

Een verhoogde activiteit van het 11 BETA-HSD-1 enzym verhoogt daarmee gelijktijdig de cortisolniveaus en dientengevolge de vetopslag.

Een vicieuze cirkel, die het ontstaan van het metabool syndroom, een combinatie van overgewicht, hoge bloeddruk en diabetes mellitus, verklaart.

Deze eenvoudige urinetest geeft aan of hoge cortisolniveaus, op basis van een verhoogde activiteit van het 11 BETA-HSD-1 enzym, de viscerale vetopslag bevorderen.

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie.

Indicaties:

 • bij personen met overgewicht
 • bij personen met “appelvormige” vetverdeling
 • bij diabetici
 • bij “dieetresistent” buikvet
 • ter ondersteuning van dieetmaatregelen

Organix-depressie urinetest

Verkoopprijs (incl. BTW): € 128,95
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Laboratoriumanalyse van vanillineamandelzuur, homovanillinezuur, 5-hydroxyindolazijnzuur, tryptofaan, xanthurenzuur, l-kynurenine, kynureninezuur, chinolinezuur alsmede de daaruit berekende l-kynurenine/ tryptofaanratio en de kynureninezuur/l-kynurenineratio.Ter bepaling van stoornissen in de tryptofaanstofwisseling.

Met de Organix®-depressie urinetest heeft u de beschikking over een gevoelige massaspectrometrische methode. Deze kan zinvol worden ingezet bij alle somatische (lichamelijke) ziektes met begeleidende psychische aandoeningen (zie de hierondervermelde indicaties). Vele somatische aandoeningen, zoals virale infecties, cardiovasculaire aandoeningen, atopische- en auto-immuunziekten, chronische inflammatoire darmziekten, prikkelbare darmsyndroom, neurodegeneratieve ziekten, tumoren, enz. gaan vaak samen met psychische symptomen zoals depressies, angststoornissen en prikkelbaarheid.

Uit een verscheidenheid van klinische en biochemische gegevens blijkt dat het essentiële aminozuur tryptofaan de “missing link” is tussen de somatische en psychiatrische stoornissen. Tryptofaan is een essentieel aminozuur dat bij fysiologische omstandigheden in de neurohormonen serotonine en melatonine omgezet word. Het gevormde serotonine heeft een positieve invloed op de stemming (als antidepressivum), werkt pijnstillend en ontspannend. In het maagdarmkanaal heeft serotonine invloed op de motiliteit, secretie en pijnbeleving. Tryptofaanafbraak treedt fysiologisch op door hepatische tryptofaan- 2,3-dioxygenase (TDO) via de oxidatieve kynureninestofwisseling.

Als er storingen zijn in deze stofwisseling (meestal door een tekort aan micronutriënten), kan zich dit uiten in psychische en neurodegeneratieve ziekten.

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie.

Indicaties:

 • maag-darm ziektes (vooral intestinale fructose-intolerantie)
 • depressies
 • angststoornissen
 • concentratiestoornissen
 • therapie met SSRI’s
 • slaapstoornissen
 • hormonale stoornissen
 • storingen van de glucosestofwisseling
 • therapie met orale anticonceptiemiddelen
 • stress
 • hypercortisolisme
 • nitrostress
 • neurodegeneratieve ziektes
 • HIV, EBV (Epstein Barrvirus), AIDS-/ouderdom gerelateerde dementie

Zware metalen urinetest basis

Verkoopprijs (incl. BTW): € 65,95
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Bepaling van 12 zware metalen in de urine: antimoon, arsenicum, lood, cadmium, chroom, kobalt, koper, nikkel, palladium, kwik, zink, tin.

De belasting door zware metalen is niet alleen verantwoordelijk voor algemene klachten zoals misselijkheid, braken, chronische vermoeidheid, uitputting, hoofdpijn, migraine, concentratieproblemen en slapeloosheid, maar ze bevordert ook het ontstaan van chronische ziekten. Meestal zien we symptomen die veel lijken op andere ziektebeelden of psychologische stressreacties.

Met betrekking tot een blootstelling aan zware metalen zijn meestal hoofdpijn, duizeligheid, slaap- en concentratieproblemen of op ADHD gelijkende symptomen prominent aanwezig. Bovendien moet men rekening houden met hormonale stoornissen, bloedbeeldveranderingen, nieraandoeningen, immunologische aandoeningen, auto-immuunziekten en andere metabole aandoeningen en orgaanfunctiestoornissen.

Een urineonderzoek geeft een afspiegeling weer van de uitscheiding van de metalen. De bepaling van de concentratie in de urine is voornamelijk geïndiceerd voor metalen die nierbeschadiging veroorzaken. Zo is de concentratie van cadmium in de urine een indicator van de chronische blootstelling aan dit zware metaal.

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie.

Indicaties:

 • Anemie
 • Allergie
 • Ademhalingsproblemen
 • Hoge bloeddruk
 • Vruchtbaarheidsstoornissen
 • Haaruitval
 • Huiduitslag, de-pigmentering, hyperkeratose
 • Hartritmestoornissen
 • Hyperactiviteit
 • Infectiegevoeligheid
 • Bot-stofwisselingsstoornissen
 • Leverfunctiestoornissen
 • Maag-darmaandoeningen
 • Neurologische symptomen
 • Nephropathie
 • Psychische stoornissen
 • Psychomotorische symptomen
 • Slijmvliesveranderingen