Ontlasting onderzoek

Alle uitslagen moeten met een (natuur)arts, therapeut of (natuur)di√ętist worden besproken. Ik kan je de onderzoeken ook goedkoper aanbieden, alleen moet je ze dan wel even bij me ophalen. Mail me gerust ūüôā


Gezondheidscheck Darm Plus

Verkoopprijs (incl. BTW): ‚ā¨ 216,25
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Uitgebreide bepalingen van de microbiologische analyse van de aerobe en anaerobe hoofdkiemen (darmflora), schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.) en ook de kwantitatieve bepaling van de gistingsresiduen. Bovendien worden bepaald: őĪ-1-antitripsine, calprotectine, galzuren, pancreas-elastase, secretoir IgA, ontstekingsparameters met EPX, b√®ta-Defensie en lactoferine.

De Gezondheidscheck Darm Plus test bevat naast de bepaling van de florastatus:
‚Äď de beoordeling van het spijsverteringsvermogen
‚Äď de beoordeling van de spijsverteringscapaciteit
‚Äď de bepaling van de conditie en functie van het darmslijmvlies
‚Äď de beoordeling van het darmgeassocieerde immuunsysteem

De uitslag dient als basis voor een individuele therapie of darmsanering.

Indicaties:

 • voor algemene preventie
 • ter controle van het verloop bij gastro-intestinale aandoeningen
 • bij stoornissen van het immuunsysteem (allergie√ęn, gevoeligheid voor infecties, etc.)
 • ter controle na een antibioticakuur
 • ter beoordeling van voedingsgewoonten
 • ter verduidelijking van een dysbiose in de darm

Darmslijmvlies Test

Verkoopprijs (incl. BTW): ‚ā¨ 86,25
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Bepaling van de ontstekingsparameters EPX , lactoferine en ook de parameters voor de immuun activiteit bèta-defensine en SIgA.

De darmslijmvlies test is ter bepaling van de conditie en functie van het darmslijmvlies en voor een beoordeling van het darmgeassocieerde immuunsysteem.

De uitslag dient als basis voor een individuele therapie of darmsanering.

Indicaties:

 • ter controle van het verloop bij gastro-intestinale aandoeningen
 • bij stoornissen van het immuunsysteem (allergie√ęn, gevoeligheid voor infecties, etc.)
 • ter controle na een antibioticakuur
 • ter beoordeling van de conditie van het darmslijmvlies

Darmpoliepen preventietest (hemoglobine)

Verkoopprijs (incl. BTW): ‚ā¨ 16,95
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Hemoglobine komt in rode bloedcellen en, in kleine hoeveelheden, vrij (gebonden aan haptoglobine) voor in plasma. Haptoglobine, een glycoprote√Įne dat in de lever is gevormd, bindt vrij hemoglobine en transporteert het naar het monocyten-macrofagen systeem, alwaar het kan worden afgebroken.

Bij intestinale bloedingen geraken meer hemoglobine-haptoglobine complexen in het darmlumen. Deze complexen kunnen in de ontlasting worden gedetecteerd. Een toename van de concentratie in de ontlasting duidt met meer dan 95% zekerheid op bloedingen binnen het gastro-intestinum.

Klinische studies hebben deze hoge trefzekerheid aangetoond. De hemoglobine-haptoglobine test registeerde 96% procent van de carcinomen en 60% van de colorectale adenomen. De test leidt daarmee tot significant betere resultaten dan de conventionele detectiemethoden voor occult bloed.

Voorafgaande aan de test moet je gedurende drie dagen al het rode vlees vermijden i.v.m. de aanwezigheid van dierlijk bloed.

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie.

Indicaties:

 • als jaarlijks kankerscreeningsprogramma vanaf het 45e jaar
 • bij een verhoogd familiair darmkanker risico
 • ter differentiaaldiagnostiek van bloedarmoede door ijzergebrek

Darmpoliepen preventietest Plus (marker M2PK, Calprotectine, Hemoglobine en Hemoglobine-Haptoglobine-complex)

Verkoopprijs (incl. BTW): ‚ā¨ 76,75
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Hemoglobine komt in rode bloedcellen en, in kleine hoeveelheden, vrij (gebonden aan haptoglobine) voor in plasma. Haptoglobine, een glycoproteine dat in de lever is gevormd, bindt vrij hemoglobine en transporteert het naar het monocyten-macrofagen systeem, alwaar het kan worden afgebroken. Bij intestinale bloedingen geraken meer hemoglobine-haptoglobine complexen in het darmlumen. Deze complexen kunnen in de ontlasting worden gedetecteerd. De meeste darmkanker aandoeningen ontstaan uit, in eerste instantie goedaardige voorlopers, de zogenaamde poliepen. Daarom kan door passende voorzorgsmaatregelen te nemen het ontstaan van tumoren grotendeels worden voorkomen. Als de poliep in een vroeg stadium wordt gevonden en verwijderd kan de vorming van darmkanker worden verhinderd.

Kanker vormt zich in een periode van meerdere jaren vanuit precursoren (voorlopers). Indien er merkbare symptomen optreden, dan is de ziekte, niet zelden, al in een (ver)gevorderd stadium. Vanaf het 40e levensjaar kan een jaarlijkse test zinvol zijn. Wanneer bij eerstegraads familieleden de diagnose darmkanker voorkomt dan moet de test eerder en vaker worden uitgevoerd. Er bestaat risico op een erfelijke aanleg.

Het principe is gebaseerd op een immuno-chromatografische methode ter detectie (opsporen) van niet-zichtbare bloed-deeltjes in de ontlasting. Vanwege deze methode zijn hiervoor geen speciale dieetvoorschriften noodzakelijk. De test reageert uitsluitend op menselijke bloed en niet op dierlijk bloed of andere ingredi√ęnten. Het monster voor het onderzoek kan, onafhankelijk van het tijdstip op de dag, snel en gemakkelijk tijdens de ontlasting worden afgenomen.

De hoogste gevoeligheid en specificiteit bij de beoordeling van darmpoliepen of colorectale carcinomen en adenomen wordt bereikt door de combinatie van de proliferatie marker M2PK, Calprotectine, Hemoglobine en Hemoglobine-Haptoglobine-complex alsmede door het onderzoeken van 3 opeenvolgende ontlastingsmonsters.

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie.

Indicaties:

 • als jaarlijks kankerscreenings programma vanaf het 45e jaar
 • bij een verhoogd familiair darmkanker risico
 • ter differentiaaldiagnostiek van bloedarmoede door ijzergebrek

Histamine ontlastingstest

Verkoopprijs (incl. BTW): ‚ā¨ 47,25
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Laboratoriumanalyse van histamine in de ontlasting als eerste onderzoek bij een mogelijke histamine-intolerantie.
De bepaling van de histaminespiegel in de ontlasting is een geschikte marker voor het vaststellen van histamine intolerantie en bijbehorende ziektebeelden.

De histamine-intolerantie is gebaseerd op de onverdraagzaamheid van de met de voeding opgenomen of vanuit de lichaamscellen (endogeen) vrijgezette histamine. Oorzaak hiervoor is o.a. of een gebrek van het histamine afbrekende enzym diamineoxidase (DAO) op grond van een enzymdefect of een verkeerde verhouding
tussen de in het lichaam opgehoopte hoeveelheid histamine en de DAO-activiteit. Bijvoorbeeld door de consumptie van histaminerijk voedsel of door de inname van medicatie die als histaminevrijzetters werken.

De uitslagen dienen als basis voor verdere diagnostische maatregelen. Is de histamine in de ontlasting verhoogd dan kan de functie van het DAO enzym bepaald worden voor zekerheid van de diagnose (bloedafname is nodig).

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie.

Indicaties:

 • bij maag-darmproblemen
 • bloedcirculatie stoornissen
 • bij migraine
 • bij astma
 • bij allergie-achtige symptomen
 • bij flushes (rood worden) na het eten van histaminerijke voeding (pizza, wijn, kaas, tomaten)

Exorfinen ontlastingstest

Verkoopprijs (incl. BTW): ‚ā¨ 48,25
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Gluten ofwel haar eiwit subgroep gliadine vormen het kleefeiwit (de gluten) van o.a. rogge, tarwe, gerst, spelt, haver, mais en teff. Bij een glutenintolerantie vormt het lichaam antistoffen tegen de gluten zelf alsmede tegen eigen lichaamsstructuren (transglutaminase), die dan in de ontlasting kunnen worden opgespoord.

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie.

Worden er antilichamen tegen gliadine en transglutaminase in de ontlasting gevonden dan is het raadzaam om het resultaat in de vorm van een analyse van gliadine- en transglutaminase antilichamen in het bloed te laten controleren.

Indicaties bij kinderen:

 • diarree, opgeblazen gevoel, vol gevoel, braken, gebrek aan eetlust (en later gewichtsverlies)

Indicaties bij ouderen en ook kinderen:

 • kort postuur met een vertraagde skeletgroei
 • glazuur defecten
 • bloedarmoede door ijzertekort
 • psychische afwijkingen

Indicaties bij volwassenen:

 • gewrichtsklachten
 • sterke hoofdpijn
 • huideczeem
 • chronische vermoeidheid en moeheid
 • osteoporose
 • maag- darmklachten
 • chronische diarree
 • depressies

Florastatus ontlastingstest

Verkoopprijs (incl. BTW): ‚ā¨ 57,70
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Microbiologische analyse van de aerobe en anaerobe hoofdkiemen en ook van schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.) in de ontlasting.

De samenstelling van de fecale flora vormt een geschikte parameter die het totaal aan factoren die van invloed zijn op de darmen weerspiegelt. Veranderingen binnen de ontlastingsflora zijn niet specifiek voor bepaalde oorzaken of ziekten, maar zijn wel een indicator van de ernst van de eraan ten grondslag liggende stoornissen. Ontlastingsflora analyses zijn zeer geschikt als controle op het verloop van gastrointestinale aandoeningen of bij ziekten met een multi-causale oorzaak, zoals bijvoorbeeld neurodermitis.

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie met pre- of probiotica voor het herstel van een gezonde darmflora.

Indicaties:

 • voor algemene preventie
 • ter controle van het verloop bij gastrointestinale ziekten
 • bij stoornissen van het immuunsysteem (allergie√ęen, gevoeligheid voor infecties, etc.)
 • ter controle na een antibioticakuur
 • ter beoordeling van voedingsgewoonten
 • ter verduidelijking van een dysbiose in de darm

Darmcheck zuigeling zogend ontlastingstest

Verkoopprijs (incl. BTW): ‚ā¨ 113,45
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Microbiologische analyse van de aerobe en anaerobe hoofdkiemen, van schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.), őĪ-1-antitrypsine, calprotectine en EPX in de ontlasting. Ter beoordeling van de samenstelling van de fecale flora van een zogende zuigeling.

De darmflora speelt bij zuigelingen en jonge kinderen een prominente rol. Ten eerste ondersteunt de microbi√ęle kolonisatie van het intestinum de immunologische ontwikkeling van het kind, terwijl aan de andere kant de darmflora in de eerste twaalf levensmaanden wordt blootgesteld aan gevoelige verstoringen, die een belemmering kunnen vormen voor de totstandkoming van een stabiele micro-ecologische omgeving.

De stimulatie van NK-cellen en macrofagen activiteit enerzijds en het stimuleren van de sIgA synthese anderzijds, wordt door de vele verschillende immunogene eigenschappen van de verschillende darm-typische bacteriesoorten gegarandeerd. Het immuunhomeostatische effect, dat uiteindelijk essentieel is voor een evenwichtige TH1/TH2-balans, alsmede voor de opbouw en het onderhoud van orale tolerantie, is hierbij van bijzonder belang.

Daarmee wordt duidelijk dat de darmflora een primaire beschermende factor vormt met het oog op atopische risico’s tijdens de eerste levensjaren.

Een allergische ontsteking van het slijmvlies van het colon en het rectum kan bij zuigelingen leiden tot intestinale bloedingen in de dikke darm. Bezorgde ouders zien bij het verwisselen van de luiers regelmatig of incidenteel een vermenging met bloed in de vorm van bloedspoortjes.

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie.

Indicaties:

 • in het kader van preventie en ter controle van de ontwikkeling van het microbiologische milieu
 • flesvoeding
 • keizersnede bevalling
 • vroeggeboorte
 • verhoogd allergie risico
 • buikklachten/kolieken
 • na antibiose
 • bloed in de ontlasting

Darmcheck zuigeling niet zogend ontlastingstest

Verkoopprijs (incl. BTW): ‚ā¨ 136,45
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Microbiologische analyse van de aeroben en anaerobe hoofdkiemen, van schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.), őĪ-1-antitrypsine, calprotectine, EPX , lysozyme en sIgA in de ontlasting. Ter beoordeling van de samenstelling van de fecale flora van een niet zogende zuigeling.

De darmflora speelt bij zuigelingen en jonge kinderen een prominente rol. Ten eerste ondersteunt de microbi√ęle kolonisatie van het intestinum de immunologische ontwikkeling van het kind, terwijl aan de andere kant de darmflora in de eerste twaalf levensmaanden wordt blootgesteld aan gevoelige verstoringen, die een belemmering kunnen vormen voor de totstandkoming van een stabiele micro-ecologische omgeving.

De stimulatie van NK-cellen en macrofagen activiteit enerzijds en het stimuleren van de sIgA synthese anderzijds, wordt door de vele verschillende immunogene eigenschappen van de verschillende darm-typische bacteriesoorten gegarandeerd. Het immuunhomeostatische effect, dat uiteindelijk essentieel is voor een evenwichtige TH1/TH2-balans, alsmede voor de opbouw en het onderhoud van orale tolerantie, is hierbij van bijzonder belang. Daarmee wordt duidelijk dat de darmflora een primaire beschermende factor vormt met het oog op atopische risico’s tijdens de eerste levensjaren.

Een allergische ontsteking van het slijmvlies van het colon en het rectum kan bij zuigelingen leiden tot intestinale bloedingen in de dikke darm. Bezorgde ouders zien bij het verwisselen van de luiers regelmatig of incidenteel een vermenging met bloed in de vorm van bloedspoortjes.

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie.

Indicaties:

 • in het kader van preventie en ter controle van de ontwikkeling van het microbiologische milieu
 • flesvoeding
 • keizersnede bevalling
 • vroeggeboorte
 • verhoogd allergie risico
 • buikklachten/kolieken
 • na antibiose
 • bloed in de ontlasting

Darmcheck kinderen ontlastingstest

Verkoopprijs (incl. BTW): ‚ā¨ 129,10
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Microbiologische analyse van de aerobe en anaerobe hoofdkiemen, schimmels, gisten (Candida albicans en Candida spp.) analyse van secretoir IgA (sIgA) en van eosinofiel prote√Įne X (EPX). Ter beoordeling van de samenstelling van de fecale flora en de immunologische mucosale afweer.

De samenstelling van de fecale flora biedt een passende combinatie van parameters, die het totaal van alle factoren, die de darmen be√Įnvloeden, weerspiegelt. Veranderingen in de fecale flora zijn niet specifiek voor bepaalde oorzaken of ziekten, maar hun omvang maakt echter het trekken van conclusies, over de ontwikkeling van de darmflora van het kind, mogelijk. Een instabiel darmmilieu laat zich, met behulp van een controle van de darmflora, betrouwbaar detecteren.

Analyses van de fecale flora zijn daarom heel goed te gebruiken als follow-up in geval van gastro-intestinale aandoeningen of ziekten met multi-causale oorsprong, zoals bijv. neurodermitis. Met behulp van de mucosale immuunparameters kunnen de status en de functie van de intestinale mucosa beoordeeld worden. De resultaten dienen als basis voor een individuele behandeling om de darmflora te herstellen en de intestinale mucosa te stabiliseren.

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie.

Indicaties:

 • ter algemene preventie
 • ter controle van het verloop bij gastro-intestinale aandoeningen
 • bij stoornissen van het immuunsysteem (allergie√ęn, infectiegevoeligheid, etc.)
 • ter controle van het verloop na een antibioticakuur
 • ter beoordeling van de voedingsgewoonten
 • ter verduidelijking van een darmdysbiose

Gezondheidscheck darm ontlastingstest

Verkoopprijs (incl. BTW): ‚ā¨ 146,95
Koop deze test op Nutri-Super.nl
Gebruik de kortingscode VITAAL42 bij je bestelling!

Microbiologische analyse van de aerobe en anaerobe hoofdkiemen en ook van schimmels en gisten (Candida albicans en Candida spp.), alsmede de kwantitatieve bepaling van de gistingsresiduen. Bovendien worden bepaald: őĪ-1-antitripsine, calprotectine, galzuren, pancreas-elastase, secretoir IgA.

De Gezondheidscheck Darm bevat naast de bepaling van de florastatus:
– de beoordeling van het spijsverteringsvermogen
– de beoordeling van de spijsverteringscapaciteit
– de bepaling van de conditie en functie van het darmslijmvlies
– de beoordeling van het darmgeassocieerde immuunsysteem

De uitslagen dienen als basis voor een individuele therapie en moeten met een (natuur)arts of (natuur)di√ętist of therapeut worden besproken.

Indicaties:

 • voor algemene preventie
 • ter controle van het verloop bij gastro-intestinale aandoeningen
 • bij stoornissen van het immuunsysteem (allergie√ęn, gevoeligheid voor infecties, etc.)
 • ter controle na een antibioticakuur
 • ter beoordeling van voedingsgewoonten
 • ter verduidelijking van een dysbiose in de darm