Disclaimer

Disclaimer

Alle informatie die ik aanbied via Combi Vitaal, is bedoeld als aanvulling op de hedendaagse reguliere (medische) visie. De informatie die ik via Combi Vitaal verstrek, is geen persoonlijk advies. Daarom is het van belang dat iedereen die adviezen opvolgt van Combi Vitaal tevens een (huis/natuur)arts raadpleegt om op deze manier optimale gezondheid te behalen en te behouden. Ik sluit met Combi Vitaal mijn aansprakelijkheid uit over allerlei vormen van (in)directe schade die men ondervindt aan de gevolgen van het opvolgen van de adviezen.

Wanneer de website www.combivitaal.nl onbereikbaar is, ben ik hier niet aansprakelijk voor. Tevens is ben ik met Combi Vitaal niet aansprakelijk voor de meningen die geuit worden en informatie die verspreid wordt via de (reacties op de) website en externe sites waarnaar verwezen wordt. Deze website is zorgvuldig samengesteld. Mocht informatie onvolledig of onjuist zijn, dan aanvaard ik met Combi Vitaal geen aansprakelijkheid. Ik doe er alles aan om met Combi Vitaal informatie zoDisclaimer volledig mogelijk aan te bieden en ik mag te allen tijde informatie toevoegen, veranderen, verwijderen of schorsen zonder expliciete kennisgeving.

Niets van deze website mag worden gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van mij/Combi Vitaal. Ik ga met Combi Vitaal vertrouwelijk om met gegevens en zal deze informatie niet aan derden verstrekken. Ik sta altijd open voor eventuele verbeteringen of aanvullingen. Voor vragen, commentaar, op- of aanmerkingen kun je contact opnemen met mij.

Met gezonde groeten,

handtek_ellen

 

 

Combi Vitaal - Logo